24
Kor

MISIONI

Inovess është i përkushtuar në mbrojtjen e mjedisit.
Nëpërmjet shërbimeve tona ne krijojmë vlera për komunitetin dhe shoqërine duke zbatuar standarte më të larta.
Ne ndërtojmë marrëdhënie mbi bazën e integritetit dhe besimit.