Pa mekanizëm trupëzimi HTML-je të gatshëm.
05
Mar

Termoizolimi i shtëpisë

Termoizolimi i shtëpisë: Vlera e termoizolimit të shtëpisë tuaj

Termoizolimi është një nga mënyrat më efektive për të ndaluar shpenzimet e tepërta në faturën tuaj të energjisë. Sipas programit Energy Star, pronarët e shtëpive mund të kursejnë mesatarisht 15% në kostot e ngrohjes dhe ftohjes (ose mesatarisht 11% në kostot totale të energjisë) duke termoizoluar shtëpitë e tyre. Kursimet mund të jenë edhe më të mëdha veçanërisht nëse jeni në një shtëpi më të vjetër.

Pse duhet të veproni sot?

Tani është koha për të menduar për kursimin e energjisë. Shumica e shtëpive kanë konsum të lartë energjie, kështu që termoizolimi është si reduktimi i këtij konsumi dhe ulja e kostove të larta që vijnë së bashku me to. Ndërsa kostot e energjisë vazhdojnë të rriten me një ritëm shumë më të shpejtë se të ardhurat mesatare, kostot e energjisë do të kërkojnë një pjesë edhe më të madhe të llogarisë suaj monetare në të ardhmen. Termoizolimi sot është një qasje praktike për të mbrojtur veten nga këto kosto të rritura.

117% kthim nga investimi!

Në janar të vitit 2016, Remodeler Magazine publikoi raportin e saj vjetor “Kosto vs Vlera”, i cili zbërthen si koston ashtu edhe kthimin nga investimi i shumë prej opsioneve më të zakonshme të përmirësimit të shtëpisë. Shtimi i termoizolimit të papafingos me lesh xhami u përfshi në raport për herë të parë dhe kryesoi listën për sa i përket përqindjes së investimit tuaj fillestar që do të rikuperonit në formën e rritjes së vlerës së shtëpisë me 117%. Kjo shifër flet vetëm për atë që i bën vlerës së shtëpisë tuaj, nuk merr parasysh asnjë kursim të mundshëm të faturës të energjisë. Rezultatet e këtij sondazhi tregojnë se termoizolimi i shtëpisë tuaj mund të përmirësojë dhe rrisë më tepër vlerën e saj.