Inovess

Inovess Construction and Management zbaton të gjitha punimet ndërtimore duke vënë në dispozicion të çdo klienti: individ, biznes, institucion, kompani ndërtuese, një grup pune të përbërë nga profesionistë të ndryshëm ndërtimi si dhe bazën materiale për realizimin e një projekti ndërtimor.