Inovess

E ardhmja është efiçenca energjitike e godinave dhe menjëherë e lidhim me termoizolimin e tyre. Termoizolimi është ndër proceset që Inovess i dedikon një rëndësi të veçantë duke siguruar për klientin materialet më të mira dhe punonjës të kualifikuar. Me anë të termoizolimit, klienti rrit efiçencën energjitike të shtëpisë së tij, redukton kostot për pagesën e energjisë elektrike, rrit vlerën e godinës në nivel investimi, kontribuon në mbrojten e mjedisit, garanton një ambient më të shëndetshëm për jetesë.

Skuadra Inovess realizon këto procese termoizolimi: 

  • Termoizolimi i mureve të jashtme të godinave (sistemi kapote, fasadë e ventiluar).
  • Termoizilimi i mureve të brendshme.
  • Termoizolimi i dyshemeve dhe tarracave.