Inovess

Sistemet hidraulike janë një ndër sistemet thelbësore në një godinë, ndaj dhe cilësia e punës dhe materialeve duhet të klasifikohet tek më të mirat. Skuadrat tona të punës përbëhen nga teknik me eksperiencë shumë vjeçare por edhe vazhdimisht të trajnuar për aplikimin e sistemeve të reja siç janë sistemet multistradë. Në zbatimin e punimeve hidrualike Inovess punon me brandet më të mira të materialeve. Projektet hidrualike përpara zbatimit te tyre shoqërohen gjithmonë me një projekt të detajuar zbatimi.