Inovess

Në bazën e punës sonë, në cilësinë e sistemeve nuk negociojmë. Skuadra jonë e punës, përfshirë edhe grupet e nënkontraktuara, janë të çertifikuar në zbatimin e këtyre punimeve. Materialet shoqërohen gjithnjë me garanci teknike. Në çdo objekt, pavarësisht madhësisë së tij, aplikohet një projekt elektrik I detajuar zbatimi. 

Skuadra Inovess realizon këto procese për sistemet elektrike: 

  • Implementimin e punimeve elektrike.
  • Sistemi smart home.
  • Sistemi i kamerave të sigurisë.
  • Sistem alarmi. 
  • Sistem audio.
  • Sistemi kundër zjarrit.
  • Sistemi kontrollit të aksese.
  • Sistemi linjave të internetit dhe wifi.