Inovess

Ne lyerjen e kthejmë në art dhe kujdesemi deri në detaj. Materialet tona ofrojnë cilësi të lartë, janë ekologjike, mbrojnë shëndetin dhe mjedisin. Punimet tona përfshijnë patinim dhe lyerje, ku lyerja aplikohet në ambiente të brendshme dhe të jashtme. Ne punojmë me partner të cilët cilësinë e ambientit dhe shëndetit e kanë primare. Në proceset tona të punës aplikohet edhe lyerja dekorative me materiale të veçanta apo punime artistike.