Inovess

Hidroizolimi është ndër proceset thelbësore për çdo ndërtim. Procesi i hidroizolimit ka një rëndësi të veçantë për çdo klient pasi është në mëyrë direkte i lidhur më shëndetin e individit. Hidroizolim nënkupton realizimin e punimeve të cilat sigurojnë mbrojtjen e ambienteve të banimit apo të shërbimit nga lagështira. Inovess përdor teknologji dhe materialet me cilësinë më të lartë në treg gjatë zbatimit të këtyre punimeve.

Skuadra Inovess realizon këto procese termoizolimi: 

  • Hidroizolim i çative dhe tarracave.
  • Hidroizolimi i mureve dhe fugave.
  • Hidroizolim i tualeteve.