Inovess

HISTORIKU YNË

Inovess Construction and Management është një kompani e dedikuar në sektorin e ndërtimit në Shqipëri. E themeluar prej vitit 2017, Inovess ofron shërbime në zbatimin e të gjitha punimeve ndërtimore për objekte banimi, biznese si dhe kompani ndërtimi. Që atëherë, dhjetëra klientë na kanë besuar projektet e tyre. Shërbimet e Inovess përfshijnë termoizolim, hidroizolim, punime gipsi, lyerje, patinime, sisteme elektrike, hidraulike si dhe punime murature të cilat aplikohen nga një staf i kualifikuar specialistësh dhe teknikësh.

Në themelet e kompanisë qëndrojnë vlera të forta të cilat kanë bazën në qëndrueshmërinë e marrëdhenieve, besimin dhe korrektësisë ndaj klientit, punonjësve, furnitorëve dhe të gjithë aktorëve në zinxhirin e punës. Stafi ynë menaxherial i përbërë nga inxhinierë, arkitektë dhe jo vetëm, kanë një fokus të veçantë në respektimin e afateve kohore, cilësisë dhe koordinimit të proceseve të punës të secilit projekt. Biznesi ynë rritet me ju me vizionin për të përmirësuar shërbimet tona dita ditës por edhe për të lënë imapkt në industri me standartizime smart dhe të qendruueshme.

VIZIONI

VLERAT

PSE INOVESS?

Kursimi i kohës

Skudra Inovess menaxhon çdo aspekt të projektit duke kursyer kohë. Profesionistët e Inovess thjeshtojnë të gjithë procesin, detajojnë projektin duke ndihmuar në kooridinimin e të gjitha palëve të përfshira në proces.

Kursimi i parave

Me një plan efektiv për zbatimin e projektit, duke aplikuar çdo detaj ashtu siç duhet që herën e parë kursehen para. Përzgjedhja e cilësisë së duhur nga teknikët tanë garanton jetëgjatësi ndër vite.

Komoditet

Ekipi ynë i specialistëve organizhohet nën një zinxhir të plotë koordinimi dhe inxhinieri drejtues i grupit të punës do të kujdeset për të mbarëvajtjen e të gjithë procesit. Klienti ka vetëm një pikë kontakti për një komunikim të lehtë dhe pa konfuzion.

Garanci

Çdo kush që punon me Inovess di që përgjegjshmëria është ndër cilësitë dalluese. Skuadra Inovess mban garanci teknike për çdo projekt të implementuar, përgjigjet në kohë reale edhe pas zbatimit të projektit për çdo problematikë, përdor materiale të përzgjedhura ekologjike.

KARRIERA

Skuadra jonë përbëhet nga talente me karaktere dinamike. Në praktikën tonë të punës, mbështetemi në një plan trajnimi i cili përmirëson aftësitë e stafit tonë në mënyrë të vazhdueshme dhe sigurohemi të sjellim më të mirën nga praktika e tregut dhe ekspertëve. Talentët dhe specialistët janë gjithnjë të mirëpritur. Ne besojmë tek të rinjtë me energji dhe vullnet për t’u zhvilluar dhe jemi gati të kontribuojmë në rritjen e tyre profesionale. Suporti ynë është gjithmonë i madh për çdo pjestar të stafit tonë për realizimin e çdo objektive të përcaktuar. Ne i japim vlerë secilit proces pune pasi rrespektojmë çdo individ. Politikat tona të burimeve njerëzore kanë një fokus të veçantë në përmirësimin e kushteve të punës, në ofrimin e sigurisë teknike, në përmirësimin e pagave në mënyrë të vazhdueshme, në krijimin e një fryme produktive dhe forcimin e bashkëpunimit në grup

Vende vakante

INXHINIER ZBATIMI

Inovess Construction and Management është një kompani e cila ofron shërbime në sektorin e ndërtimit, zbatim të punimeve ndërtimore, rikonstruksion dhe menaxhim projekti. Një skuadër profesionale është çelësi i sukesit tonë. Aktualisht kërkojmë të na bashkohet me ne një Inxhinier zbatimi. Nëse po kërkoni të jeni pjesë e një skuadre sfiduese, nëse e njihni rëndësinë e afatave kohore dhe detyrave, atëherë duhet të aplikoni si më poshtë:

Detyrat dhe përgjegjësitë
• Harton dhe zbaton me përpikmëri grafikët e punimeve për secilin projekt.
• Harton preventiva, libreza masash dhe situacione punimesh në varësi të nevojës së çdo projekti.
• Ndjek me përpikmëri maksimale koodinimin e procedurave dhe punimeve në kantier në përputhje me projektin e zbatimit.
• Mbikqyr kushtet teknike të zbatimit të punimeve në kantier, specifikimet teknike dhe të cilësisnë e materialeve.
• Ofron zgjidhje për problemet të ndryshme teknike.
• Koordinon nevojën për material, makineri dhe puntori për ecurinë e punimeve.
• Është përgjegjës për marrjen e masave në bashkëpunim me administratën për respektimin e rregullave të sigurimit teknik në kantiere.
• Bashkëpunon me pjestarët e tjerë të stafit për realizimin dhe kontrollin e dokumentacionit tekniko-ligjor dhe tekniko- financiar të projektit.
• Përgatit dhe dorëzon raporte të ndryshme.
• Detyra të tjera që i caktohen në kuadër të pozicionit të punës.

Kualifikimet e kërkuara
• Të ketë përfunduar studimet e larta në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit.
• Të ketë të paktën mbi 3 vjet eksperiencë pune në punime civile.
• Të ketë njohuri shumë të mira përdorimi të programeve profesionale si Autocad etj.
• Të ketë njohuri shumë të mira kompjuterike.
• Të ketë aftësi të mira organizative dhe komunikimi.
• Te jetë fleksibël dhe i përkushtuar në punë.
• Të ketë licence për përdorim automjeti.

Të interesuarit janë të lutur të nisin Cv e tyre në adresën info@inovess.al

FINANCIER/E

Inovess Construction and Management është një kompani e cila ofron shërbime në sektorin e ndërtimit, zbatim të punimeve ndërtimore, rikonstruksion dhe menaxhim projekti. Një skuadër profesionale është çelësi i sukesit tonë. Aktualisht kërkojmë të na bashkohet me ne një Financier/e. Kandidati ynë ideal duhet të ketë eksperiencë të mërparshme si financiere në sektorin e ndërtimit. Nëse po kërkoni të bëheni pjesë e një skuadre sfiduese dhe e njihni rëndësinë e afatave kohore, atëherë duhet të aplikoni si më poshtë:

Detyrat dhe përgjegjësitë
• Është përgjegjëse për marrjen e së çdo informacioni të nevojshëm për shitjet dhe blerjet për projektet e kompanisë.
• Pasqyron në programin financiar të gjitha të dhënat e nevojshme duke kontrollua me përpikmëri faturat, kontratat dhe veprimet e kryera për klientët dhe furnitorët.
• Kryen rakordime mes klientëve, furnitorëve dhe kompanisë.
• Mirëmban dosjet për çdo klient, duke përgatitur raporte për kostot dhe investimet në çdo projekt.
• Regjistron veprimet e bankës dhe arkës, si dhe kontrollon dokumentacionin e pagesave.
• Realizon kontabilizime mujore si dhe kontrollon librat e shitjes dhe të blerjes.
• Kontrollon magazinën dhe gjendjen e invetnarit.
• Përgatit dhe dorëzon raporte financiare për projektet dhe kompaninë.

Kualifikimet e kërkuara
• Të ketë përfunduar studimet Universitare në Fakultetin e Ekonomisë, dega Financë-Kontabilitet.
• Të ketë mbi 3 vjet eksperiencë pune si Financier/e.
• Të ketë njohuri shumë të mira përdorimi të programeve financiare.
• Të ketë aftësi të mira organizative dhe komunikimi.
• Te jetë fleksibël dhe i/e përkushtuar në punë.

Preferohen kandidatë me eksperiencë pune në sektorin e ndërtimit.
Të interesuarit janë të lutur të nisin Cv e tyre në adresën info@inovess.al

MENAXHER SHITJE

Inovess është një kompani e cila ofron shërbime në sektorin e ndërtimit, rikonstruksion si dhe menaxhim projekti. Që në fillesat e saj është ndër kompanitë më inovative në treg, duke sjellë modele të reja të të bërit biznes. Skuadra jonë e shitjes ka një rëndësi të veçantë në përmbushjen e pritshmërive të klientëve tanë dhe në ofrimin e një shërbimi profesional. Jemi duke kërkuar një menaxher shitje të talentuar, këmbëngulës, të përgjegjshëm dhe energjik. Kandidati ynë ideal do të kishte eksperiencë të mërparshme në shitje në sektorin e ndërtimit por jo vetëm, mjafton të jetë një individ i strukturuar dhe me background të provuar në shitje. Nëse jeni në kërkim të një ambienti dinamik, po kërkoni të bëheni pjesë e një skuadre sfiduese, nëse e njihni rëndësinë e afatave kohore dhe detyrave, atëherë duhet të aplikoni si më poshtë:

Detyra dhe përgjegjësi të pozicionit:

• Përgjegjës direkt për realizimin e objektivave të përcaktuara të shitjes.
• Njeh dhe prezanton në detaje projeket që mbulon në sektorin e ndërtimit.
• Takon dhe shoqëron klientët në kantier dhe zyrë duke i informuar në mënyrë të qartë në lidhje me të gjitha specifikat e procesit të shitjes.
• Përgatit ofertat për klientët potencial dhe mban komunikim deri në finalizimin e kontratës.
• Finalizon shitjen duke koordinuar proceset dhe aktorët e përfshirë.
• Ndjek proceset pas kontratës për zgjidhjen e problematikave të mundshme financiare ose teknike të klientëve dhe i delegon ato tek stafi përkatës.
• Asiston me propozime dhe përgatitjen e strategjive për rritjen dhe zhvillimin e mëtejshëm të shitjeve.
• Kryen studime tregu dhe analizë konkurence për zonën ku ndodhet projekti/projektet.
• Ndihmon në përgatitjen e strategjisë për targetizimin e klientëve egzistues dhe të rinj, si dhe hartimin e fushatave marketuese për projektet.
• Ruan dhe rifreskon të dhënat e klientëve të rinj dhe ekzistues në “Regjistrin e Klientëve” të kompanisë.
• Përgatit dhe dorëzon raporte javore dhe mujore periodike
• Detyra të tjera që i caktohen

Aftesitë dhe kualifikimet e kërkuara

• Diplome universitare në degët marketing, menaxhim bizesni ose degë të lidhura me to.
• Aftësi të shkëlqyera në shkrim dhe komunikim
• Eksperiencë të mëparshme pune në shitje për të paktën 1 vit.
• Të jetë natyrë e orientuar drejt rezultateve
• Aftësi në ndertimin e marredhënieve të suksesshme me palët.
• Të posedoj liçensë për drejtim automjeti.

Aftësi dhe kualifikime të preferuara

• Të ketë përfunduar studime master në menaxhim biznesi, marketing, komunikim, PR
• Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.

Vetëm CV e kandidatëve të cilet kanë eksperienca pune të lidhura direkt me shitjen, do të kalohen në proces intervistimi.
Të interesuarit janë të lutur të nisin Cv e tyre në adresën info@inovess.al

MENAXHER MARKETING

Inovess Construction and Management eshte nje kompani e cila ofron sherbime ne sektorin e ndertimit, rikonstruksion si dhe menaxhim projekti. Qe ne fillesat e saj eshte nder kompanite me inovative ne treg duke sjelle modele te reja te te berit biznes. Skuadra jone e marketing merr fokus te vecante ne ndertimin dhe implementimin e nje strategjigje te vazhdueshme marketing per vete kompanine, por edhe klientet te cilet na kane besuar projektet e tyre. Jemi duke kerkuar nje menaxher marketing te talentuar, kreativ, te pergjegjshem dhe energjik. Kandidati yne ideal do te kishte ekesperience ne menaxhimin e fushatave te suksesshme marketing dhe ne gjenerimin e ideve kreative per te permbushur objektivat e kompanise si dhe per te suportuar shitjet. Nese jeni nje individ ne kerkim te nje ambienti dinamik, po kerkoni te beheni pjese e nje skuadre sfiduese, nese e njihni rendesine e afatave kohore dhe detyrave atehere duhet te aplikosh si me poshte:

Detyra dhe pergjegjesi te pozicionit:
• Zhvillimi dhe implementimi i strategjive marketing si dhe buxhetit marketing per vete kompanine si dhe per projektet e saj
• Hartimi planeve marketing me objektiva specfike nepermjet perdorimit te kanaleve dhe segementeve te nevojshme.
• Krijimi i fushatave te suksesshme marketing si dhe monitorimi i rezultatave te tyre.
• Realizimi i studimeve te tregut dhe konsumatorit, analiza e te dhenave, trendeve, duke i kombinuar me paktikat me te mira marketing
• Pasurimin dhe mirembajtjen e databaseve te te dhenave te kompanise per online marketing.
• Hartimi strategjise menaxhuese te social media nepermjet krijimit te content dhe perdorimit te teknikave efikase menaxhuese.
• Pasurimi i faqes zyrtare web te komapnise me informacione te vazhdueshme dhe relevante per sektorin.

Aftesite dhe kualifikimet e kerkuara:
• Diplome universitare ne deget marketing, menaxhim binzesni ose dege te lidhura me to.
• Aftesi te shkelqyera ne shkrim dhe komunikim
• Eksperience te meparshme pune ne marketing per te pakten 1 vit.
• Aftesi te forta ne menaxhim e nje projekti dhe ne marrje vendimi
• Te jete kreativ

Aftesi dhe kualifikime te preferuara:
• Te kete perfunduar studime master ne marketing, komunikim, PR
• Te kete njohuri te mira ne Photoshop, Ilustrator ose programe te ngjashme.
• Te kete njohuri te mira te gjuhes angleze.

Vetem CV e kandidateve te cilet kane eksperienca pune te lidhura direkt me marketingun do te kalohen ne proces intervistimi.

Të interesuarit janë të lutur të nisin Cv e tyre në adresën info@inovess.al

Apliko për internship

    SHIKO PROJEKTET TONA…