INOVESS

Inovess ka një fokus të veçantë në ndërtimin cilësor të projekteve ndërtimore nëpërmjet zbatimit të punimeve, rikonstruksionin e godinave të banimit dhe shërbimit. Me skuadra profesionistësh, me një eksperiencë të gjatë, ne garantojmë mbylljen e ciklit të ndërtimit duke ofruar zgjidhje teknike dhe rrespektuar afatet. Inovess Construction and Management është një kompani e cila ofron shërbim të dedikuar në sektorin e ndërtimit prej viti 2017. E prirur në zgjidhje inovative është e para kompani në Shqipëri që ofron shërbim në menaxhimin e projekteve me një model të ri biznesi. Nëpërmjet nënkontraktimit, koordinohen projekte turistike dhe rezidenciale me fokus shitjen.  Në menaxhim projekti nëpërmjet shërbimeve të tij, Inovess plotëson mungesat e tregut si për kompanitë ndërtuese ashtu edhe për  klientët, duke siguruar  në thelb  ecuri të shpejtë në zhvillimin e suksesshëm të një projekti. 

VIZIONI

Të jemi një kompani lider në sektorin e ndërtimit në Shqipëri për shërbimet e rikonstruksionit, zbatimit të projekteve ndërtimore dhe menaxhimit të projekteve.  Të ofrojmë shërbime të diferencuara me standart të lartë në cilësi për sektorin publik dhe privat. Të priremi drejt inovacionit dhe eficencë energjitike.

 

MISIONI

 • Mbyllja e ciklit të punimeve dhe shërbimeve brënda kompanisë në çdo hallkë të një projekti.
 • Ofrimi një shërbimi me zgjidhje teknike të sigurta dhe koordinim perfekt.
 • Garantimi një staf të kualifikuar me kushtet më të mira të punës dhe siguri teknike.
 • Ofrimi i materialeve në cilësi të lartë dhe çmime konkuruese.
 • Garantimi besueshmërisë dhe garancisë së punimeve tek çdo klient.
 • Qasja innovative duke mbështetur shërbimet e kompanisë me inovacion.
 • Kontributi në ruajtjen e mjedisit dhe përcjelljen e vlerave për komunitetin.

 

VLERAT TONA

 • Nëpërmjet shërbimeve tona ne krijojmë vlerë për komunitetin dhe shoqërinë duke vlerësuar standarte më të larta.
 • Ne besojmë në energjinë dhe shpirtin e skuadrës.
 • Kultura e kompanisë është e ngritur mbi dinjitet, integritet dhe besueshmëri.
 • Jemi të prirur drejt inovacionit dhe zgjidhjeve risi.
 • Mjedisi kërkon përkujdes të veçantë pasi ai përcakton cilesinë tonë të jetesës.
 • Në punën tonë ne kujdesemi edhe për brezat e së ardhmes.