Pa mekanizëm trupëzimi HTML-je të gatshëm.
05
Maj

Pse duhet të konsideroni materialet e ndërtimit eco-friendly për banesën tuaj?

 

Ndotja e mjedisit shtohet gjithnjë e më tepër dhe ky factor është kthyer në një shqetësim për qytetarët. Edhe në sektorin e ndërtimit, fatkeqësisht, materialet e zakonshme të ndërtimit, sistemet qendrore të ngrohjes dhe ftohjes dhe pajisjet e përditshme mund të jenë burime të ndotësve dhe toksinave brenda shtëpisë, prandaj zgjedhja e materialeve të ndërtimit eco-friendly është kaq e rëndësishme, pasi këto të fundit nuk e dëmtojnë mjedisin.

Por cilat material ndërtimi konsiderohen eco-friendly?

Krahasuar me produktet ose materialet e prodhuara në mënyrë konvencionale, produktet eco- friendly ose miqësore me mjedisin janë krijuar për të përmirësuar hapësirën e jetesës së dikujt duke respektuar mjedisin natyror. Për t’u konsideruar eco-friendly, një produkt zakonisht plotëson disa nga kriteret e mëposhtme:

  • Ka prejardhje nga burimet e rinovueshme
  • Redukton ndotjen e ajrit, tokës ose ujit
  • Demonstron qëndrueshmëri të gjerë ose jetëgjatësi
  • Krijuar nga materiale të ricikluara
  • Kontribuon në efiçencën e energjisë