Rikonstruksion biznesi – Beauty Salon Megi

Zbatim i punimeve ndërtimore:

✔ Punime gipsi
✔ Patinim
✔ Lyerje
✔ Punime elektrike