Rikonstruksion biznesi – Balfin Real Estate & Hospitality

Zbatim i punimeve ndërtimore:

✔ Mure Ndarëse të Punuara me Gips
✔ Patinim & Lyerje
✔ Moket & Parket
✔ Ndarja e Zyrave me Vetrata Xhami
✔ Tavan i Varur i Punuar me Gips