RIKONSTRUKSION BANESE – REZIDENCA KODRA E DIELLIT

Zbatim i punimeve ndërtimore:

✔ Prishje
✔ Hidroizolim
✔ Punime Gipsi
✔ Gips Dekorativ
✔ Patinim
✔ Lyerje Dekorative
✔ Punime Elektrike
✔ Punime Hidraulike
✔ Punime Pishine
✔ Shtrim dhe veshje pllakash
✔ Shtrim Parketi
✔ Sistem Audio
✔ Sistem Kamera
✔ Sistem IT
✔ Sistem Alarmi