RIKONSTRUKSION BANESE – KOMUNA E PARISIT

Zbatim i punimeve ndërtimore:

✔ Prishje
✔ Hidroizolim
✔ Punime Gipsi
✔ Gips Dekorativ
✔ Patinim
✔ Lyerje
✔ Shtrim me pllakë me dimension 280*120
✔ Shtrim Parketi