RIKONSTRUKSION BANESE – APARTAMENT 2+1 ISH BLLOK

Zbatim i punimeve ndërtimore:

✔ Prishje Totale
✔ Punime Gipsi
✔ Patinim & Lyerje
✔ Punime Elektrike
✔ Punime Hidraulike
✔ Shtrim parketi
✔ Shtrim pllakash
✔ Ndërtim muri
✔ Vendosje Duralumini