Rikonstruksion banese – Apartament 1+1 në Fresk

Zbatim i punimeve ndërtimore:

✔ Prishje Totale
✔ Suva – Shtresë Niveluese
✔ Punime Gipsi
✔ Patinim & Lyerje
✔ Punime Elektrike
✔ Punime Hidraulike