INOVESS

Menaxhimi është art dhe talent njëkohësisht. Në dukje një term i madh por në realitet teknika efiçente në të përditshmen, komunikim efektiv, strategji të vogla me sukses të sigurt, eksperiencë e përçuar mirë, nuhajte …
Në sektorin e ndërtimit Inovest nënkontrakton procese dhe menaxhon punën e përditshme. Në konsultë të vazhdueshme me lidershipin e biznesit partner, Inovest përcakton qasjet dhe teknikat e menaxhimit me objektiva të qarta dhe plan konkret pune. Ekspertët tanë bëhen “drejtuesit” e departamenteve dhe partnerët me performancë të lartë suksesi.

Shërbimet tona të konsulencës janë të fokusuara në:

shutterstock_200220167-e1438115568689

Menaxhim i Procesve Ligjore

të një biznesi ku përfshihen ndjekja e marrëdhenieve me institucionet, marrëdheniet me palë të treta klient ose furnitorë të biznesit, ndjekja e çështjeve të ndryshme ligjore nëpërmjet përfaqësimit.

AdobeStock_65545677

Menaxhim i Shitjeve

duke nisur që nga përcaktimi i politikës së çmimit, politikave të shitjes, përcaktimi buxhetit dhe cash floë të kompanisë, kontrollit dhe menaxhimit të stafit, takimi me klientët, formatet e raportimit, ndjekja e procesit të kontratave, ndjekja e procesit post kontratë me ndryshimet teknike dhe arkitektonike të klientit, dorëzimi njësive, menaxhimi marrëdhënieve klering, etj.

DigitalMarketing_600x400

Menaxhim Marketing

ku përfshihet shkrimi strategjisë marketing, përcaktimi buxhetit dhe time-line të aktiviteteve, menaxhimi stafit, koncpetimi, design dhe monitorimi fushatave të ndryshme, analiza e korelacionit shitje-marketing, matja e kënaqësisë së klientit, ndjekja e marrëdhënieve me media dhe furnitorë, etj.

Business team at office construction site

Supervizion Teknik

përcaktimi grafikut të punimeve, kontrolli stafit dhe cilësisës, monitorimi ecurisë së nënkontaktorëve, ndjekja situacioneve të punimeve, përgatitja paketave tenderuese, përzgjedhja nënkontrakorëve, kolaudimi objektit.

1_22s2DckmClUUuKDQY6ktEw

Projektim

përcaktimi i detyrës së projektimit, përcaktimi buxhetit për projektimin, përcaktimi afateve kohore, realizimi projektit me specifikat dhe detajet përkatëse, zberthimi në project zbatim, monitorimi zbatimit.

Klientët tanë janë kompani prestigjoze ndërtimi të cilët i kanë besuar proceset e tyre të përditshme tek Inovest, ku në thelb i kanë besuar eksperiencës së stafit tonë i cili njeh çdo detaj të ndërtimit në tregun Shqiptar. Ne punojmë me përkushtim dhe i përshtatemi politikave të kompanisë me fleksibilitet të plotë.