INOVESS

Në sektorin e ndërtimit Inovess Construction and Management ruan vlerat themelore të cilësisë, shërbimit dhe integritetit. Ne besojmë se puna ka rezultatet më të mira kur aplikohen teknikat më inovatore, kur vlerësohet krahu i punës dhe udhëheq ndershmëria në cdo proces. Skuadra jonë  dallon për gjetjen e zgjidhjeve optimale për çdo problematikë të klientëve në zbatimin e çdo projekti pavarësisht shkallës së vështirësisë. Ne kemi një prioritet të veçantë në trajtimin dinjitorz të punonjëseve tanë. Eksperienca e tyre shumë vjeçare është aset i çmuar për ne. Ekipi ynë planifikon dhe mbyll ciklet e projektit në ndërtim osë rikonstruksion duke siguruar arritjen e objektivave brenda buxhetit dhe afateve kohore me një cilësi të lartë.

 • Zbatimi i punimeve për ndërtime civile dhe industrial
 • Rikonstruksion i godinave të banimit dhe shërbimit

Inovess Construction and Management
bëhet pjesë e stafit të kompanisë ndërtuese duke ofruar:

 • Studim fizibiliteti
 • Studim tregu dhe konkurence
 • Analizë konsumatori
 • Ndërtim business plan
 • Ndërtimin dhe implementimin e strategjisë së shitjes
 • Ndërtimin dhe implementimin e strategjisë marketing
 • Finalizimin e shitjeve
 • Ndjekjen e proceseve ligjore, financiare, teknike me klientin
 • Kujdesi ndaj klientit pas kontratës

Rreth Inovess Construction and Management

Inovess ka një fokus të veçantë në ndërtimin cilësor të projekteve ndërtimore nëpërmjet zbatimit të punimeve, rikonstruksionin e godinave të banimit dhe shërbimit. Me skuadra profesionistësh, me një eksperiencë të gjatë, ne garantojmë mbylljen e ciklit të ndërtimit duke ofruar zgjidhje teknike dhe rrespektuar afatet. Inovess Construction and Management është një kompani e cila ofron shërbim të dedikuar në sektorin e ndërtimit prej viti 2017. E prirur në zgjidhje inovative është e para kompani në Shqipëri që ofron shërbim në menaxhimin e projekteve me një model të ri biznesi. Nëpërmjet nënkontraktimit, koordinohen projekte turistike dhe rezidenciale me fokus shitjen.  Në menaxhim projekti nëpërmjet shërbimeve të tij, Inovest plotëson mungesat e tregut si për kompanitë ndërtuese ashtu edhe për  klientët, duke siguruar  në thelb  ecuri të shpejtë në zhvillimin e suksesshëm të një projekti.

Media

Ndërtimi ka qënë dhe mbetet një ndër sektorët më të rëndësishëm për ndikimin që ka në zhvillimin e ekonomisë së vendit tonë. Ndër vite dhe aktualisht hasemi me projekte me potencial të lartë zhvillimi në turizëm ose banim. Tregu në vazhdimësi ka kërkesë dhe ofertë...
Read More
Në qendër të çdo biznesi është gjithmonë një klient, pavarësisht shërbimit apo produktit që ofrojmë. Edhe pse bëjmë studime tregu, studime konsumatori, edhe pse krijojmë një profil klienti, gjithnjë përballemi me faktorin klient, kërkesa, pritshmëri të ndryshme, problamtika. Kompanitë të cilat investojnë në struktura dhe...
Read More
Në një treg me kërkesë të lartë në shitje- blerje- qiradhënie, kreditimi shihet si një burim i rëndësishëm financimi. Për procese të tilla si kreditimi, si profesionistët e fushës ashtu edhe klientët, shpesh hasen me terma të cilët janë të rinj për ta. Për një...
Read More